הודעה לבעלי חברות בקפריסין

רשויות המס בקפריסין הוציאו הודעה הקוראת לכל בעלי החברות הרשומות במדינה לשלוח  "הצהרה זמנית על הכנסות ומיסוי לשנת 2014". ע"פ החוק בקפריסין, תשלום מס החברות העומד על 12.5% מהרווחים, יבוצע ב-2 תשלומים המבוססים על הערכות בעלי החברות על רווחייהם הכפופים למס.

לכן, כל בעלי החברות בקפריסין, צריכים להעביר הערכת רווח צפוייה לשנת 2014 כולה, עד לתאריך ה-4 ביולי 2014. ע"ב הערכה זו, יונפקו לחברה 2 שוברי תשלום שווים, האחד לסוף יולי 2014, והשני לסוף דצמבר 2014.

לדוגמא, חברה שתצהיר על רווח צפוי של כ-100,000 אירו בשנת 2014, תשלם 12.5% מס שהם 12,500 אירו ותבצע זו בשני תשלומים שווים של 6,250 אירו כל תשלום.

ע"מ שרשות המיסים בקפריסין תוכל לבצע הערכה מהירה ולהנפיק שוברי תשלום בזמן, הערכת הרווחים לשנת 2014, חייבת להתבצע לפני ה 4 ליולי. 

חברה שלא תתייחס להוראה זו ולא תשלח הערכת רווחים צפויה, תחשב כאילו הערכת ההכנסה שלה היא 0 עגול ולא תצטרך לשלם מס כלל וכלל.. אך חשוב מאד לשים לב לאחד הסעיפים החשובים בחוק שמדגיש 2 דברים עיקריים:

  • במידה והערכת הרווחים למיסוי תהיה גבוהה ב-75% או יותר מהמס הסופי ויצא בעקבות סיכום השנה, אזי לא יוטל חיוב נוסף.
  • במידה והמס ששולם במהלך השנה נמוך ב-75% ביחס לתשלום המס האמיתי כפי שיופיע בסיכום השנה, אז יוטל חיוב נוסף בסך 10% על ההפרש בין ההערכה שבוצעה לתשלום האמיתי של המס.

במקרים של ביצוע הערכה גבוהה מהתוצאות הסופיות בסוף השנה שבעקבותם שולם מס גבוה ממה שנדרש באמת, רשות המיסים בקפריסין תשיב את החלק היחסי בתוספת ריבית צמודה ומיד בסוף השנה. אם הנכם מעוניינים לבצע שינויים בהערכת הרווחים שביצעתם, ניתן יהיה לעשות כן רק עד ל 31 לדצמבר 2014.

רשות המיסים בקפריסין הצהירה כי איחורים  או אי הגשה של המסמכים, או הגשות מאוחרות של הצהרות הרווח, יגררו קנסות וריבית פיגורים של 4.5% בשנה. זו סיבה מספיק טובה להתייחס להודעה זו ברצינות ולשאול כיצד ניתן לעשות זאת מול הרשויות בקפריסין.